PROJEKTY UNIJNE

ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O.
PROJEKT REALIZOWANY W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW.DAX COSMETICS SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT PT. „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020.

 

Celem realizacji projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej DAX Cosmetics poprzez wzmocnienie zdolności  spółki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz do generowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie  kosmetyków i dermokosmetyków. 


W ramach realizacji projektu zaadaptowany zostanie budynek na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz  zakupiona zostanie specjalistyczna aparatura badawcza. Pozwoli to stworzyć warunki do prowadzenia prac B+R  z obszaru innowacyjnych kosmetyków, których receptury oparte są na nowoczesnych składnikach bazowych i czynnych  o wysokim profilu bezpieczeństwa stosowania. Efektem prac będzie innowacyjna technologia produkcji kosmetyków  i dermokosmetyków z wykorzystaniem właściwości wynikających ze stosowania erytrytolu i nanoemulsji. 


Koszt kwalifikowany projektu wynosi 5 017 533,61 PLN,  

w tym kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 1 756 136,74 PLN.2022-08-30
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2022-10001-121841
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
WIĘCEJ


2022-06-07
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2022-10001-88042
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
WIĘCEJ


2022-05-24
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2021-10001-70118A
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
WIĘCEJ


2022-05-17
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2022-10001-88042
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
WIĘCEJ


2021-12-17
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2021-10001-70118
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
WIĘCEJ


2021-08-13
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2021-10001-62520
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
WIĘCEJ


2021-04-22
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2021-10001-37330
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
WIĘCEJ


2020-12-10
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE
Projekt realizowany w ramach poddziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
WIĘCEJ


2020-11-09
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R
Projekt realizowany w ramach poddziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
WIĘCEJ

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram