PROJEKTY UNIJNE


2013-04-25
Zapytanie ofertowe na planowany zakup usługi transportu
Dla projektu realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE.
WIĘCEJ


2013-04-15
Zapytanie ofertowe na wydruk katalogu DR Sun 1000 szt
Dla projektu realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE
WIĘCEJ


2013-04-10
Zapytanie ofertowe na wydruk katalogu DR Sun
Dla projektu realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE.
WIĘCEJ


2013-04-04
Zapytanie ofertowe na tłumaczenie na język francuski katalogu Dax Cosmetics
W ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE
WIĘCEJ


2013-03-18
ZAPYTANIE OFERTOWE na tłumaczenie na język rosyjski oraz angielski katalogu Dax Cosmetics
W ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE.
WIĘCEJ


2012-11-15
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU B2B
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
WIĘCEJ


2010-09-30
ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W ROZBUDOWĘ FABRYKI
Zakończenie realizacji projektu: wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych
WIĘCEJ

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram