KONTAKT

Dax Cosmetics Sp. z o.o.
Duchnów, ul. Spacerowa 18,
05-462 Wiązowna

tel. (+48 22) 779 05 00
fax. (+48 22) 779 05 01
 

email: dax@dax.com.pl

Dax Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie przy ul. Spacerowej 18, 05-462 Wiązowna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000020589.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 532-17-08-188.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 810 800 PLN.

SKLEP INTERNETOWY DAX COSMETICS
https://edax.pl,
infolinia sklepu: +48 799 370 050
email: bok@edax.pl

Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram