ZAPYTANIE OFERTOWE NA TŁUMACZENIE NA JĘZYK ROSYJSKI ORAZ ANGIELSKI KATALOGU DAX COSMETICS

                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na tłumaczenie na język rosyjski oraz angielski katalogu Dax Cosmetics dla projektu realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE.

 

Specyfikacja przedmiotu oferty

Katalog Dax Cosmetics. (zał.)

Tekst z 2 strony katalogu jest podany do przetłumaczenia w osobnym pliku WORD.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- datę wystawienia oferty

- opis oferowanego towaru / usługi – zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego

- cenę jednostkową netto i brutto

- cenę całkowitą netto i brutto

- termin ważności oferty

- termin realizacji zamówienia

- pieczęć firmową oferenta

- podpis oferenta

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena: 100%

 

Ofertę należy dostarczyć alternatywnie:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: export@dax.com.pl

- faksem na numer (22) 779 00 01

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście)

  na adres: 05-462 WIĄZOWNA, Duchnów, ul. Spacerowa 18

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 20-03-2013.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie firmy zamawiającego w Duchnowie,

ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, w miejscu publicznie dostępnym.

 

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram