ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O.DAX COSMETICS SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT PT. „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020.

 

Celem realizacji projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej DAX Cosmetics poprzez wzmocnienie zdolności  spółki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz do generowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie  kosmetyków i dermokosmetyków. 


W ramach realizacji projektu zaadaptowany zostanie budynek na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz  zakupiona zostanie specjalistyczna aparatura badawcza. Pozwoli to stworzyć warunki do prowadzenia prac B+R  z obszaru innowacyjnych kosmetyków, których receptury oparte są na nowoczesnych składnikach bazowych i czynnych  o wysokim profilu bezpieczeństwa stosowania. Efektem prac będzie innowacyjna technologia produkcji kosmetyków  i dermokosmetyków z wykorzystaniem właściwości wynikających ze stosowania erytrytolu i nanoemulsji. 


Koszt kwalifikowany projektu wynosi 5 017 533,61 PLN,  

w tym kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 1 756 136,74 PLN.

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram