ZAKOŃCZENIE PROJEKTU B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

W IV kwartale 2012 roku Dax Cosmetics Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu „Wprowadzenie systemu B2B do realizacji procesów z kontrahentami (sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn) w formie elektronicznej innowacją procesową w DAX Cosmetics Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy nr UDA-POIG.08.02.00-14-078/10-00.

 

Nowy system B2B w Dax Cosmetics usprawnia sprzedaż i zamawianie produktów oraz obsługę procesu realizacji dostaw, ogranicza przepływ dokumentów przesyłanych między firmami-partnerami oraz wewnętrznie drukowanych, redukuje pomyłki, które występują przy tworzeniu dokumentacji handlowej i magazynowej, oszczędza czas pracownikom i pozwala na jednoznaczną identyfikację faktur, tym samym szybsze regulowanie płatności. Dzięki szkoleniu pracowników docelowo obsługujących system podnosi się zasób wiedzy na temat zastosowania ICT co ma wpływ na promocję i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 


2011-06-30
Dax Cosmetics podpisała umowę o dofinansowanie ze środków UE
WIĘCEJ

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram