ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W ROZBUDOWĘ FABRYKI

Z dniem 30 września 2010 roku DAX Cosmetics Sp. z o.o. z zakończyła realizację projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy nr UDA-POIG04.04.00-14-062/08-00.


Przeprowadzenie tej inwestycji zaowocowało znaczącą rozbudową zakładu w Duchnowie. Powiększeniu o ok. 75% uległa powierzchnia produkcyjna, magazynowa i laboratoryjna, a zastosowanie innowacyjności technologicznej spowodowało unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa. Realizacja inwestycji przełożyła się również na blisko 60% wzrost mocy produkcyjnych zakładu.


2009-04-01
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
WIĘCEJ

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram