30  Wrzesień  2010

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W ROZBUDOWĘ FABRYKI

Z dniem 30 września 2010 roku DAX Cosmetics Sp. z o.o. z zakończyła realizację projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy nr UDA-POIG04.04.00-14-062/08-00.

Przeprowadzenie tej inwestycji zaowocowało znaczącą rozbudową zakładu w Duchnowie. Powiększeniu o ok. 75% uległa powierzchnia produkcyjna, magazynowa i laboratoryjna, a zastosowanie innowacyjności technologicznej spowodowało unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa. Realizacja inwestycji przełożyła się również na blisko 60% wzrost mocy produkcyjnych zakładu.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej
2009-04-01

Firma Dax Cosmetics otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Eurpejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 4.4 na realizacje projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych.

Informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych:

• Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.konkurencyjnosc.gov.pl

• Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram