4  Listopad  2011

„PERFECTA – MÓJ TALENT” POMAGA ROZWIJAĆ PASJE DZIECI

28 października podsumowany został program społeczny „PERFECTA – MÓJ TALENT”, realizowany od początku roku przez markę kosmetyczną Perfecta razem z Fundacją Przyjaciółka. Celem programu jest rozwijanie talentów dzieci i ich mam, zamieszkałych w najuboższych regionach Polski. Program polega na finansowym wsparciu świetlic środowiskowych, wiejskich i socjoterapeutycznych, które dzięki pomocy mogły dołączyć do swoich działań zajęcia artystyczne i sportowe. Najzdolniejsze dzieci otrzymały stypendia na rozwój swojego talentu, a ich mamy zostały nagrodzone za ponadprzeciętne zdolności. Głównym założeniem programu jest umocnienie w dzieciach z biedniejszych części Polski poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, a przez to umożliwienie lepszego startu w dorosłość. Spotkanie było też inauguracją wystawy zdjęć, pokazujących życie świetlic.

 

Program społeczny „PERFECTA – MÓJ TALENT”, prowadzony przezmarkę kosmetyczną Perfecta wspólnie z Fundacją Przyjaciółka, powstał z myślą o wsparciu rozwoju osobistego oraz wyrównywaniu szans najmłodszych, wychowujących się w najuboższych regionach Polski. W tym celu program finansowo wspomaga świetlice środowiskowe, wiejskie i socjoterapeutyczne,które w małych miejscowościach i wsiach są często jedynym miejscem, gdzie dzieci i ich rodzice mogą się spotkać i wziąć udział w twórczych zajęciach. Są często odskocznią od biedy, braku pracy i perspektyw. Świetlice środowiskowe to tzw. placówki wsparcia dziennego, które zapewniają prawidłową opiekę dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji (z problemem alkoholowym, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo, itd.). Dają im szansę na odrobienie lekcji, zjedzenie ciepłego posiłku, rozwijanie swoich możliwości i talentów, poznawanie nowych rzeczy.
 

Pogram „PERFECTA - MÓJ TALENT”, skierowany poprzez świetlice środowiskowe do dzieci i ich rodziców, w swojej pierwszej edycji złożony był z trzech filarów:

  1. finansowanie i aktywizacja świetlic środowiskowych poprzez zaproszenie ich do konkursu na najciekawszy program zajęć,
  2. uhonorowanie uzdolnionych mam na drodze wyboru „Perfekcyjnej mamy”,
  3. przyznanie najzdolniejszym dzieciom stypendiów pieniężnych, z przeznaczeniem na konkretny cel, np. zakup skrzypiec czy opłacenie kursu fotografii.

W efekcie, dzięki zaangażowaniu organizatorów – marki kosmetycznej Perfecta i Fundacji Przyjaciółka – świetlice mogły rozszerzyć ofertę o zajęcia plastyczne, muzyczne,taneczne, teatralne, literackie czy sportowe. Najzdolniejsze dzieci otrzymały stypendia na rozwój swojego talentu, a ich mamy zostały nagrodzone za ponadprzeciętne zdolności.

Pomagamy, zachęcając do działania

Inicjatywa marki kosmetycznej Perfecta i Fundacji Przyjaciółka polega na zaangażowaniu społeczności lokalnej, zgromadzonej wokół świetlic. Konkurs polegał na wspólnym stworzeniu propozycji zajęć według własnego pomysłu przez wychowawców i ich podopiecznych. Spośród kilkudziesięciu projektów wyłoniono 18 najciekawszych, które otrzymały dofinansowanie. Były wśród nich zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe.
W niektórych przypadkach zaangażowanie i pomysłowość wnioskodawców zaskoczyła organizatorów. – Cieszymy się, że wychowankowie świetlic brali udział w opracowywaniu pomysłów. To też wartościowa nauka, która uczy aktywnej postawy i zaprocentuje w przyszłości – podkreśla Katarzyna Kostrzyńska, przedstawiciel marki Perfecta. – Zaskoczyła nas ich wiedza na temat różnych technik rękodzieła i stylów tanecznych. Doceniliśmy ich kreatywność, przyznając nagrody różnorodnym projektom.

Kolejny projekt akcji „PERFECTA – MÓJ TALENT” angażował mamy wychowanków świetlic, zapraszając je do dzielenia się własnymi talentami. Zwyciężczynie konkursu „Perfekcyjna mama” okazały się znakomitymi hafciarkami, rzeźbiarkami czy kucharkami. Dziedzina nie była istotna, najważniejsza była chęć zgłoszenia i radość z udziału w zabawie.

Trzecim i bardzo ważnym elementem programu „PERFECTA - MÓJ TALENT”było ufundowanie stypendiów dlanajbardziej uzdolnionych wychowanków świetlic, biorących udział w programie. W ten sposób wyróżnionych zostało 29 dzieci, które odznaczają się wybitnymi zdolnościami np. sportowymi czy artystycznymi. Laureaci za otrzymane pieniądze mieli możliwość zakupu instrumentów, strojów do tańca, materiałów plastycznych, worków treningowych do boksu. Dzięki stypendiom mogli zapisać się na kursy tańca i lekcje muzyki.

Pomagamy tam, gdzie nas potrzebują

Program „PERFECTA – MÓJ TALENT” objął 18 świetlic i ponad 200 dzieci w województwie warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim. Te dwa województwa, według raportu MGPiPS z 2003 r., należą do jednych z najuboższych w Polsce. Właśnie na ich terenie jedno na sześcioro dzieci żyje w rodzinach, gdzie dochody są niższe od poziomu gwarantującego minimum egzystencji. - Warunki finansowe decydują w dużym stopniu o dostępie do edukacji i mogą być jedną z najważniejszych barier rozwoju młodego człowieka– mówi Joanna Luberadzka-Gruca, Dyrektor Fundacji Przyjaciółka. – Pamiętajmy, że oprócz Mazur które znamy z pocztówek istnieją jeszcze Mazury, gdzie do najbliższego jeziora jest 7 kilometrów, gdzie brak komunikacji utrudnia kontakt z kulturą, i gdzie czasem tylko jedna osoba w rodzinie ma stałą pracę. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwijanie programu właśnie na tym terenie.

Długofalowe działania

Istota zaangażowania społecznego polega na trwałych i przemyślanych działaniach. Dlatego marka Perfecta zamierza kontynuować program „PERFECTA - MÓJ TALENT” przyczyniając się tym samym do zwiększania atrakcyjności zajęć w świetlicach środowiskowych i wspierając kreatywność, rozwój i zaangażowanie jej wychowanków.

Pomoc na wagę złota

Spotkanie, które odbyło się 28.10 w warszawskim Studio Bank, podkreśliło potrzebę prowadzenia projektów, które niosą pomoc dzieciom, ale również pokazało, jak ważne jest zaangażowanie firm komercyjnych w pomoc otoczeniu. - Marka Perfecta zdecydowała się na udział w projekcie „PERFECTA - MÓJ TALENT”, ponieważ chcieliśmy wspierać utalentowane dzieci i ich mamy – mówi Katarzyna Kostrzyńska, przedstawiciel marki kosmetycznej Perfecta. – Dlatego podjęliśmy współpracę ze świetlicami środowiskowymi. To właśnie tam młodzi ludzie poznają świat spoza podręczników. Uczą się współpracować, pobudzają własną kreatywność, dowiadują się o nowych technikach artystycznych, a także szkolą umiejętności sportowe. Dzieci mają wiele talentów, a my możemy pomóc im je odkryć.

Obecna na konferencji, Joanna Kitkowska, animator kultury w świetlicy w Dywitach, zauważa, że ważna rola świetlic w małych miejscowościach nie zawsze idzie w parze z jej możliwościami. Jak mówi: - W pracy animatora kultury, zwłaszcza na wsi, nie wystarczy mieć pomysły i ideały. Głowę trzeba mieć w chmurac

h, a nogi mocno na ziemi. Dotyczy to zwłaszcza ograniczonych środków na zrealizowanie licznych pomysłów. W tym zakresie pomoc marki Perfecta była nieoceniona. Podobnego zdania byli obecni na konferencji stypendyści z Dywitów oraz Halina Cieśla, która prowadzi Świetlicę „Pod dobrym aniołem” w Aniołowie.

Wystawa zdjęć na Dworcu Centralnym

Spotkanie było też inauguracją wystawy fotografii autorstwa Patrycji Mic. Zdjęcia zostały wykonane w czterech świetlicach biorących udział w programie „PERFECTA – MÓJ TALENT”: w Aniołowie, Dywitach, Młynarach i Ogrodnikach. Wystawę można oglądać w Galerii OPEN na terenie Hali Głównej Dworca Centralnego, od 29 października przez cały listopad.

Wystawa podsumowuje pierwszą edycję programu „PERFECTA – MÓJ TALENT”. Ma za zadanie pokazać życie świetlic środowiskowych, wspaniałe efekty ich działania, zaangażowanie i pasję dzieci, która może rozpalać się, dzięki małej iskierce. Ta iskierką jest pomoc finansowa.

Więcej informacji o programie na http://www.perfectakosmetyki.pl/wspieramy/
 




 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram