1  Kwiecień  2009

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Firma Dax Cosmetics otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Eurpejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 4.4 na realizacje projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych.

Informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych:

• Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.konkurencyjnosc.gov.pl

• Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram