ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP USŁUGI TRANSPORTU

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na planowany zakup usługi transportu
1 palety o masie do 350 kg z Duchnowa do Dubaju dla projektu realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE.

Specyfikacja przedmiotu oferty
Paleta 1 szt wymiary 120x80x180cm 
Transport lotniczy z dostawą na stoisko w Dubaju na adres:
Epoc Messe Frankfurt GmbH
14th floor, The "H" Dubai Office Tower
Sheikh Zayed Road,
Dubai  -  United Arab Emirates

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę wystawienia oferty
- opis oferowanego towaru / usługi – zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego
- cenę jednostkową netto i brutto
- cenę całkowitą netto i brutto
- termin ważności oferty
- termin realizacji zamówienia
- pieczęć firmową oferenta
- podpis oferenta

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 50%
Łatwość procesu transportu: 50%
 

Ofertę należy dostarczyć alternatywnie:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: export@dax.com.pl
- faksem na numer (22) 779 00 01
- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście)
  na adres: 05-462 WIĄZOWNA, Duchnów, ul. Spacerowa 18
 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26-04-2013 o godz. 12.00.
 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie firmy zamawiającego w Duchnowie,
ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, w miejscu publicznie dostępnym.
 

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram