DAX COSMETICS PODPISAŁA UMOWĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE

Firma Dax Cosmetics podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.2 na realizację projektu „Wprowadzenie systemu B2B do realizacji procesów z kontrahentami (sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn) w formie elektronicznej innowacją procesową w Dax Cosmetics Sp. z o.o.”.

Informacje na temat projektu można uzyskać na stronach internetowych:

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram