DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Firma Dax Cosmetics otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Eurpejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 4.4 na realizacje projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych.
 

Informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych:

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram